Teambuilding

Wil jij jouw medewerkers laten groeien?

Wil je je medewerkers in teamverband laten groeien?

De letterlijke vertaling van teambuilding is het bouwen aan een groep samenwerkende mensen. Teambuilding dient de groep en zeker ook het individu. Daarnaast helpt teambuilding om (nieuwe) relaties tussen teamleden te versterken en kan het probleemoplossend werken.

Team work makes the dream work

Wat is teambuilding nu eigenlijk precies? Om daar inzicht in te krijgen is het goed om eerst naar de definitie van het woord “team” te kijken. Een team is een groep onderlinge afhankelijke individuele leden die werken aan een gezamenlijk en gemeenschappelijk doel. Daarbij zijn ze voor het resultaat van elkaar afhankelijk.

Als je voor een goed resultaat van elkaar afhankelijk bent, is het erg belangrijk dat je binnen dat team volgens bepaalde normen en waarden met elkaar omgaat. Dat er goede communicatie is en dat je samen de verantwoordelijkheid draagt. Dit houdt in dat je elkaar helpt als je ziet dat een collega het even niet meer weet. Hoe beter jullie als team in staat zijn om elkaar aan te vullen en te versterken des te beter zal het resultaat uiteindelijk zijn. Samenwerken en elkaar vertrouwen zijn belangrijke elementen hierbij.

Teambuilding helpt het team om het ijs te breken en samen conflicten bespreekbaar te maken. Het kan ondersteunen om samen heldere doelstellingen te bepalen die als passend worden ervaren voor zowel het teamlid als voor het team als collectief. Teambuilding levert derhalve niet alleen voordelen op voor de organisatie maar ook voor de individu en zijn persoonlijke ontwikkeling.

Teambuilding helpt om richting te geven aan de rol van elk teamlid binnen het teamcollectief; het maakt teamleden (extra) bewust van de specifieke teamdoelstellingen. Het kan helpen plooien hierin bespreekbaar te maken en aan te pakken.

Schakel mij in voor

ontwikkeling van en/of inzicht in:

  • Conflicten in teamverband
  • Het vormen van een team
  • Het excelleren van een bestaand team
  •  Vragen over teambuilding
  •  De ontwikkeling van persoonlijkheid leiderschap

“Heb je liever elf goede 1-tallen, of 1 goed elftal?”

*Johan Cruijf*

Zo versterk je jouw team

Uit de hulpvraag volgt wat Coached by Jur voor jou kan betekenen.

Teamcoaching kan op meerdere manieren worden ingezet:

  • Manager/ leidinggevende/ directie vraagt om hem en zijn team te begeleiden
  • Manager/ leidinggevende/ directie wordt zelf gecoacht in het teamcoachen

Bij begeleiding van het team en de leidinggevende heeft Coached by Jur aandacht voor ieder individu in het team alsook voor het groepsproces. De individuele gesprekken leveren inzicht op voor de coach t.b.v. de ontwikkeling van de groepsdynamica en bewustwording bij het individu. Dit inzicht richt zich op de wijze van communicatie, de mate waarin conflicten aanwezig zijn alsook de wijze waarop met conflicten wordt omgegaan, de rolverdeling tussen de teamleden, aanwezige normen en waarden in de organisatie, hoe mensen omgaan met veranderingen, het verantwoordelijkheidsgevoel en dergelijke.

Met de verkregen inzichten wordt de leidinggevende en het team gecoacht. Coached by Jur werkt hierbij mee aan het vergroten van de individuele- en groepsbewustwording, het leren samenwerken, effectieve gespreksvoering, het leren omgaan met feedback, het leren omgaan met weerstand bij veranderingen, het stellen van grenzen.

Bij het begeleiden van de manager/leidinggevende/directie in het teamcoachen richten de gesprekken zich op de leidinggevende. Deze gesprekken zijn gericht op het analyseren van achtergronden van de persoon. Welke inzichten zijn er en welke inzichten zijn nodig in de gegeven situatie. Naast deze gesprekken wordt er gewerkt aan de groepsdynamica, hoe en met welk gedrag beïnvloeden de teamleden elkaar en hoe houden ze dit in stand met behulp van vanzelfsprekendheden, belemmerende opvattingen, onkunde en onwetendheid.

Coached by Jur zal vaardigheden bijbrengen hoe hiermee kan worden omgegaan, zodat de leidinggevende zijn team én juist kan begeleiden én het beste uit het team kan halen.

Hoe kom je in contact?

Het eerste contact is geheel vrijblijvend. Samen zullen we kijken naar de opties en de mogelijkheden.

Contact leggen

Het vraagstuk en het doel zal hierbij worden geïnventariseerd. Bel of  ‘boek een consult’.

Intake

We gaan dieper in op de materie, waarbij ik zal analyseren en adviseren.

Aan de slag

We gaan aan de slag met een vooropgesteld plan, waarin alle partijen zich kunnen vinden.

Waar mag ik je bij begeleiden?

Neem vandaag nog contact op en laten we beginnen.