Conflict

Hoe ga jij om met emoties in een conflict?

Hoe ga jij om met emoties in een conflict?

Een sluimerend conflict gaat veelal een eigen leven leiden, zeker op het werk, de spanning stijgt voelbaar. Dit gaat het denken en doen beheersen. De behoeften, inzichten en gevoelens verschillen van mens tot mens. Ieder van ons weet dat en toch handelen we lang niet altijd daarnaar.

Een verstoorde (werk) relatie

Een conflict is een situatie, waarin twee of meer partijen (individuen of groepen) een verschil van mening of een gevoel van onvrede met een bestaande situatie hebben, die onverenigbaar zijn en daardoor in botsing komen.

In een conflictsituatie gaan we veelal, welliswaar onopzettelijk, uit van onze eigen behoeften, inzichten en gevoelens. Soms zijn juist deze verschillen de oorzaak van een conflict. Conflicten komen vaak voort uit het niet (meer) willen of kunnen opbrengen van begrip voor de ander. Naarmate de verschillen tussen individuen groter zijn is ook de kans op onbegrip groter.

Schakel mij in bij:

  • Conflicten in teamverband
  • Bewustwording van onderliggende dynamieken, emoties en persoonlijke belangen in conflictsituaties
  • Het verkrijgen van gereedschap om conflicten te voorkomen en eerder effectief bespreekbaar te maken
  • Verbeteren van vaardigheden voor het ontvangen en geven van feedback

“Ik kijk aan wat van mij is en laat los wat van een ander is”

*Els van Steijn*

Conflict coach

Als conflictcoach help ik mensen om elkaar te begrijpen. Middels individuele en groepsgesprekken krijg ik een helder beeld van de situatie. Ik geef opheldering over het conflict, bied structuur in het proces en begeleid de gespreksvoering van de betrokkenen. Gezamenlijk maken we afspraken die voor alle betrokkenen acceptabel zijn.

Het doel van de begeleiding is het ontwikkelen van conflictvaardig gedrag. Conflictvaardig zijn betekent ruimte hebben om het conflict vanuit een andere invalshoek te bekijken, waardoor beweging in het conflict mogelijk wordt én je toekomstige conflicten (tijdig) herkent zodat je hierop aqdequaat kunt anticiperen.

Hiervoor is inzicht in het eigen gedrag nodig. Dit doe ik door het stellen van de juiste vragen, goed te luisteren, het observeren van de non-verbale communicatie en het bespreken van de verschillende communicatiestijlen en hun toepassing.

Hoe kom je in contact?

Het eerste contact is geheel vrijblijvend. Samen zullen we kijken naar de opties en de mogelijkheden.

Contact leggen

Het vraagstuk en het doel zal hierbij worden geïnventariseerd. Bel of  ‘boek een consult’.

Intake

We gaan dieper in op de materie, waarbij ik zal analyseren en adviseren.

Aan de slag

We gaan aan de slag met een vooropgesteld plan, waarin alle partijen zich kunnen vinden.

Waar mag ik je bij begeleiden?

Neem vandaag nog contact op en laten we beginnen.